2015. augusztus 25., kedd

OST: Gu Family Book

Cím: 구가의서 OST / Gu Family Book OST
Megjelenés: 2013.06.24.1. My Eden - Yisabel (이사벨)

2. Love Hurts (사랑이 아프다) -Lee Sang Gon (이상곤) of Noel

3. Spring Rain (봄비) - Baek Ji Young

4. Best Wishes to You (잘 있나요) - The One

5. Don't Forget Me (나를 잊지 말아요) - Suzy (Dorothy fordításában)

6. That One Last Word (마지막 그 한마디) - Lee Seung Gi

7. Only You (너 하나야) - 4MEN

8. Will You Be My Love Rain? (나의 사랑비가 되어줄래) - Shin Jae

9. Love is Blowing (사랑이 불어온다) - Lee Ji Young

10. Spring Rain (Acoustic Ver.) (봄비) (Acoustic Ver.) - Baek Ji Young

11. My Eden (내 안의 낙원) (Acoustic Ver.) - Yisabel (이사벨)

12. Best Wishes to You (Acoustic Ver.) (잘 있나요) (Acoustic Ver.) - Choi Jin Hyuk

13. Gu Family Book (구가의 서) - Various Artists

Pontozás: 6/10

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése